Álvaro Quirós Jiménez – president

Ainoa Rius Ayuso – secretària

Verónica Del Rey Pérez – tresorera

Helena Dodero Soley – vocal

Gerard Buenaventura Güixens – vocal

Iván Guerra Bofarull – vocal

 

Anuncis